Xe khách tuyến Minh Hưng - Kiến Xương đi Giáp Bát nhà xe Đức Vịnh - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Minh Hưng – Kiến Xương đi Giáp Bát nhà xe Đức Vịnh

Đức Vịnh

Đánh giá: 5/5 (3)

Liên hệ: 0946.621.668 - 0913.031.736

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Minh Hưng – Kiến Xương đi Giáp Bát, xe từ xã Minh Hưng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Binh đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Đức Vịnh.

Giờ xe khách tuyến Kiến Xương – Giáp Bát:

  • Minh Hưng đi: 05h 50′ – Hồ Kiến Xương: 06h 20′
  • Bx Giáp Bát về: 11h 40′

Lộ trình xe khách Đức Vịnh:

  • Chợ Gốc – Minh Hưng – Hồ Kiến Xương – Kiến Xương – Thái Bình – Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội.

Liên hệ xe khách Đức Vịnh 0946 621 668 – 0913 031 736

Cửa hàng của Ad