Kiễn Xương - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Kiễn Xương – Giáp Bát

Đánh giá: 5/5 (3)

Minh Hưng - Kiến Xương → Bx Giáp Bát: 05h 50'

Bx Giáp Bát → Minh Hưng - Kiến Xương: 11h 40'

Liên hệ: 0946.621.668 - 0913.031.736

Xe khách tuyến Minh Hưng – Kiến Xương đi Giáp Bát, xe từ xã Minh Hưng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Binh đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Đức Vịnh. Giờ xe khách tuyến Kiến Xương – Giáp Bát: Minh Hưng đi: 05h 50′ – Hồ Kiến Xương: 06h 20′ Bx […]

Đánh giá: 4.81/5 (21)

Đông Long - Tiền Hải → Bx Giáp Bát: 08h 00'

Bx Giáp Bát → Đông Long - Tiền Hải: 14h 45'

Liên hệ: 0912.018.639 - 0904.052.804

Nhà xe Thảo Nhân chuyên xe khách tuyến Đông Long Tiền Hải đi Giáp Bát, xe khách từ xã Đông Long huyển Tiền Hải – Thái Bình đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách Đông Long – Tiền Hải – Giáp Bát: Tiền Hải – Thái Bình đi: Đông Long đi: […]

Việt-Phương-xe-khách-tuyến-Kiến-Xương---Thái-Bình-Giap Bat

Đánh giá: 4.54/5 (24)

Cống Kem - Kiến Xương → Bx Giáp Bát: 12h 50'

Bx Giáp Bát → Cống Kem - Kiến Xương: 08h 45'

Liên hệ: 0913.541.583

Nhà xe Việt Phương xe khách tuyến Cống Kem – Kiến Xương đi Giáp Bát Hà Nội. Xe khách Việt Phương chuyên dịch vụ xe khách tuyến cô định đi từ Công Kêm xã Vũ Bình huyện Kiến Xương đi bến xe khách Giáp Bát, nhà xe đã có nhiều năm gắn bó và có uy […]

Cửa hàng của Ad