Việt Phương xe khách tuyến Cống Kem - Kiến Xương đi Giáp Bát - Giờ xe khách

Việt Phương xe khách tuyến Cống Kem – Kiến Xương đi Giáp Bát

Việt-Phương-xe-khách-tuyến-Kiến-Xương---Thái-Bình-Giap Bat

Việt Phương

Đánh giá: 4.54/5 (24)

Liên hệ: 0913.541.583

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Nhà xe Việt Phương xe khách tuyến Cống Kem – Kiến Xương đi Giáp Bát Hà Nội.

Xe khách Việt Phương chuyên dịch vụ xe khách tuyến cô định đi từ Công Kêm xã Vũ Bình huyện Kiến Xương đi bến xe khách Giáp Bát, nhà xe đã có nhiều năm gắn bó và có uy tín với hành khách từ Thái Bình.

Giờ xe khách tuyến Cống Kem – Kiến Xương đi Giáp Bát:

  • Cống Kem – Kiến Xương đi: 12h 50′
  • Qua Vũ Bình : 13h 00′
  • Qua Vũ Công : 13h 05′
  • Qua Vũ Trung : 13h 20′
  • Qua Vũ Hội : 13h 40′
  • Hà Nội – Bx Giáp Bát về: 08h 45′

Lộ trình xe khách Việt Phương:

  • Kiến Xương – Cống Kem – Vũ Bình – Vũ Công – Vũ Trung – Vũ Hội – Thái Binh – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Liên hệ xe khách Việt Phương: 0913.541.583

Cửa hàng của Ad