Vũ Bình - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Vũ Bình – Giáp Bát

Việt-Phương-xe-khách-tuyến-Kiến-Xương---Thái-Bình-Giap Bat

Đánh giá: 4.54/5 (24)

Cống Kem - Kiến Xương → Bx Giáp Bát: 12h 50'

Bx Giáp Bát → Cống Kem - Kiến Xương: 08h 45'

Liên hệ: 0913.541.583

Nhà xe Việt Phương xe khách tuyến Cống Kem – Kiến Xương đi Giáp Bát Hà Nội. Xe khách Việt Phương chuyên dịch vụ xe khách tuyến cô định đi từ Công Kêm xã Vũ Bình huyện Kiến Xương đi bến xe khách Giáp Bát, nhà xe đã có nhiều năm gắn bó và có uy […]

Cửa hàng của Ad