Minh Hưng - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Minh Hưng – Giáp Bát

Đánh giá: 5/5 (3)

Minh Hưng - Kiến Xương → Bx Giáp Bát: 05h 50'

Bx Giáp Bát → Minh Hưng - Kiến Xương: 11h 40'

Liên hệ: 0946.621.668 - 0913.031.736

Xe khách tuyến Minh Hưng – Kiến Xương đi Giáp Bát, xe từ xã Minh Hưng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Binh đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Đức Vịnh. Giờ xe khách tuyến Kiến Xương – Giáp Bát: Minh Hưng đi: 05h 50′ – Hồ Kiến Xương: 06h 20′ Bx […]

Cửa hàng của Ad