Xe khách tuyến Minh Đài - Thanh Sơn đi Mỹ Đình nhà xe Anh thư

Xe khách tuyến Minh Đài – Thanh Sơn đi bến xe Mỹ Đình nhà xe Anh Thư

Anh thư

Đánh giá: 3.89/5 (9)

Liên hệ: 01684 004 448

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách từ Minh Đài – Thanh Sơn đi Mỹ Đình, xe khách từ Thanh Sơn – Phú Thọ đi đại học Công Nghiệp Hà Nội, Nhổn, bến xe Mỹ Đình nhà xe Anh Thư.

Lộ trình xe khách Anh Thư chạy tuyến Phú Thọ – Bx Mỹ Đình:

 • Minh Đài – Sân bóng Mành – Sân bóng Văn Luông – Ngã ba Láng – Ngã ba Kén – Ngã ba xóm Măng Long Cốc – Ngã ba Cạn – UBX Tam Thanh – Ngã ba chợ Văn Miếu – Võ Miếu – Thục Luyện – Bx Thanh Sơn – La Phù – Cầu Trung Hà – Sơn Tây – Phùng – Nhổn – ĐH Công Nghiệp Hà Nội – Bx Mỹ Đình

Giờ xe khách Anh Thư xuất bến:

 • Thanh Sơn – Phú Thọ đi:
  • Minh Đài đi: 06h 00′
  • UBX Tam Thanh: 06h 27′
  • Ngã ba chợ Văn Miếu: 06h 50′
  • Võ Miếu: 06h 55′
  • BX Thanh Sơn: 07h 15p’
  • Ngã ba La Phù: 08h 5′
  • Sơn Tây: 09h 00′
  • Nhổn: 09h 25′
  • BX Mỹ Đình: 09h 30′
 • Bx Mỹ Đình về:
  • BX Mỹ Đình về: 11h 30′
  • Nhổn: 11h 55′
  • Sơn tây: 12h 20′
  • BX Thanh Sơn: 13h 40′
  • Võ Miếu: 13h 45′
  • Minh Đài: 14h 50′

Liên hệ với nhà xe Anh Thư 01684 004 448

Cửa hàng của Ad