Sơn Tây - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Sơn Tây – Mỹ Đình

Đánh giá: 3.89/5 (9)

Minh Đài - Tân Sơn → Bx Mỹ Đình: 06h 00'

Bx Mỹ Đình → Minh Đài - Tân Sơn: 11h30'

Liên hệ: 01684 004 448

Xe khách từ Minh Đài – Thanh Sơn đi Mỹ Đình, xe khách từ Thanh Sơn – Phú Thọ đi đại học Công Nghiệp Hà Nội, Nhổn, bến xe Mỹ Đình nhà xe Anh Thư. Lộ trình xe khách Anh Thư chạy tuyến Phú Thọ – Bx Mỹ Đình: Minh Đài – Sân bóng Mành – […]

Cửa hàng của Ad