Thanh Sơn - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Thanh Sơn – Mỹ Đình

Đánh giá: 3.89/5 (9)

Minh Đài - Tân Sơn → Bx Mỹ Đình: 06h 00'

Bx Mỹ Đình → Minh Đài - Tân Sơn: 11h30'

Liên hệ: 01684 004 448

Xe khách từ Minh Đài – Thanh Sơn đi Mỹ Đình, xe khách từ Thanh Sơn – Phú Thọ đi đại học Công Nghiệp Hà Nội, Nhổn, bến xe Mỹ Đình nhà xe Anh Thư. Lộ trình xe khách Anh Thư chạy tuyến Phú Thọ – Bx Mỹ Đình: Minh Đài – Sân bóng Mành – […]

Đánh giá: 4.5/5 (4)

Văn Miếu - Thanh Sơn → Bx Mỹ Đình: 03h 30'

Bx Mỹ Đình → Văn Miếu - Thanh Sơn: 08h 45'

Liên hệ: 0915.031.784 - 0945.568.578

Tuyến xe khách từ Văn Miếu – Thanh Sơn – Phú Thọ đi bến xe khách Mỹ Đình – Hà Nội của nhà xe Hoàng Long. Nhà xe Hoàng Long chuyên chạy tuyến xe khách cố định từ xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn của tinh Phú Thọ đi bến xe khách Mỹ Đình, xe […]

Cửa hàng của Ad