Phú Thọ - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Phú Thọ – Mỹ Đình

Đánh giá: 3.89/5 (9)

Minh Đài - Tân Sơn → Bx Mỹ Đình: 06h 00'

Bx Mỹ Đình → Minh Đài - Tân Sơn: 11h30'

Liên hệ: 01684 004 448

Xe khách từ Minh Đài – Thanh Sơn đi Mỹ Đình, xe khách từ Thanh Sơn – Phú Thọ đi đại học Công Nghiệp Hà Nội, Nhổn, bến xe Mỹ Đình nhà xe Anh Thư. Lộ trình xe khách Anh Thư chạy tuyến Phú Thọ – Bx Mỹ Đình: Minh Đài – Sân bóng Mành – […]

Đánh giá: 4.63/5 (16)

Xuân Đài - Tân Sơn → Bx Mỹ Đình: 11h 45'

Bx Mỹ Đình → Xuân Đài - Tân Sơn: 18h 00'

Liên hệ: 0979.933.788

Xe khách tuyến Tân Sơn – Phú Thọ đi Mỹ Đình, xe từ Tân Sơn – Phú Thọ đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Nhà xe Hoàng Việt chuyên dịch vụ xe khách tuyến Tân Sơn – Phú Thọ đi Mỹ Đình, xe hoạt động trong ngày xuất phát từ Xuân Đài, Tân […]

Đánh giá: 4.5/5 (4)

Văn Miếu - Thanh Sơn → Bx Mỹ Đình: 03h 30'

Bx Mỹ Đình → Văn Miếu - Thanh Sơn: 08h 45'

Liên hệ: 0915.031.784 - 0945.568.578

Tuyến xe khách từ Văn Miếu – Thanh Sơn – Phú Thọ đi bến xe khách Mỹ Đình – Hà Nội của nhà xe Hoàng Long. Nhà xe Hoàng Long chuyên chạy tuyến xe khách cố định từ xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn của tinh Phú Thọ đi bến xe khách Mỹ Đình, xe […]

Đánh giá: 3.75/5 (8)

Bản Nguyên - Phú Thọ → Bx Mỹ Đình: 05h 30' | 12h 20'

Bx Mỹ Đình → Bản Nguyên - Phú Thọ: 09h 00' | 15h 50'

Liên hệ: 097 369 7573

Nhà xe Toàn Tú chuyên dịch vụ xe khách tuyến Bản Nguyên – Việt Trì – Phú Thọ đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Xe khách Toàn Tú xe khách tuyến cố định hoạt động đi về trong ngày, ngày hai chuyến đi và về xuất phát từ Bản Nguyên – Việt Trì […]

Cửa hàng của Ad