Xe khách tuyến Yên Định - Thanh Hóa đi Hà Nội nhà xe Khiêm Oanh - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Yên Định – Thanh Hóa đi Hà Nội nhà xe Khiêm Oanh

Khiêm Oanh

Đánh giá: 3.25/5 (20)

Liên hệ: 0913 067 343

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Yên Định – Thanh Hóa đi Hà Nội, xe từ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình tuyến cố định nhà xe Khiêm Oanh.

Xe giường nằm cao cấp xuất phát từ Yên Định, Thanh Hóa đi các bến xe tại Hà Nội, xe khách hoạt động đi về trong ngày từ 4h sáng 17h chiều.

Giờ xe khách – lộ trình các tuyến xe chạy từ  Yên Định – Hà Nội:

 • Tuyến Yên Định – Thanh Hóa – Bx Giáp Bát:
  • Tuyến 1 – SĐT: 0949 130 606
   • Trại 5 đi: 04h 00′ – Kiểu: 05h 00′ – Quán Lào:05h 10′ – Vạn Hà: 05h 30′
   • Hà Nội – Bx Giáp Bát về: 12h 20′
  • Tuyến 2 – SĐT: 0949 130 515
   • Định Thành – Đinh Hóa đi: 05h 40′ – Quán Lào: 06h 30′
   • Hà Nội – Bx Giáp Bát về: 13h 20′
  • Tuyến 3 – SĐT: 0949 130 516
   • Định Thành – Đinh Hóa đi: 08h 30′
   • Hà Nội – Bx Giáp Bát về: 15h 20′
  • Tuyến 4- SĐT: 0949 130 517
   • Quán Lào đi: 11h 00′ – Kiểu: 10h 30′ – TP. Thanh Hóa: 11h 40′
   • Hà Nội – Bx Giáp Bát về: 16h 30′
  • Tuyến 5 – SĐT: 0949 130 518
   • Định Tân đi: 14h 30′ – Vạn Hà: 15h 10′
   • Hà Nội – Bx Giáp Bát về: 09h 10′
  • Tuyến 6 – SĐT: 0949 130 514
   • Yên Thái: 04h 00′ – Quán Lào: 04h 30′
   • Hà Nội – Bx Giáp Bát về: 11h 00′
 • Tuyến Yên Định – Thanh Hóa – Bx Mỹ Đình:
  • Tuyến 1  – SĐT: 0949 130 513
   • Yên Định – Thanh Hóa đi (Chạy đường mòn HCM)
    • Định Tiến đi: 05h 30′
    • Cầu Kịt: 06h 30′
    • Quán Lào: 06h 45′
    • Cẩm Vân: 08h 00′
   • Hà Nội – Bx Mỹ Đình về: 11h 40′
  • Tuyến 2 – SĐT: 0949 130 518
   • Kiểu đi: 14h 00′ – Quán Lào: 15h 00′ – Vạn Hà: 15h 20′
   • Hà Nội – Bx Mỹ Đình về: 07h 00′
Cửa hàng của Ad