Yên Định - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Yên Định – Mỹ Đình

Đánh giá: 3.25/5 (20)

Yên Định → Hà Nội: 04h 00' | 05h 40' | 05h 45' | 08h 30' | 10h 30' | 14h 30' | 15h 00'

Hà Nội → Yên Định: 07h 00' | 09h 10' | 11h 00' | 11h 40' | 12h 20' |13h 20' | 15h 20' | 16h 30'

Liên hệ: 0913 067 343

Xe khách tuyến Yên Định – Thanh Hóa đi Hà Nội, xe từ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình tuyến cố định nhà xe Khiêm Oanh. Xe giường nằm cao cấp xuất phát từ Yên Định, Thanh Hóa đi các bến xe tại Hà Nội, xe […]

Đánh giá: 5/5 (2)

Kiểu - Yên Định → Bx Mỹ Đình: 09h 30' | 14h 00'

Bx Mỹ Đình → Kiểu - Yên Định: 13h 30' | 07h 00'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài

Xe khách tuyến Kiểu – Yên Định đi Mỹ Đình, xe từ Kiểu xã Yên Trường huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội nhà xe Thành Vân. Giờ xe khách tuyến Kiểu – Yên Định đi Mỹ Đình: Tuyến 1 – ĐT: 0969 719 678 – BKS: 36B […]

Xe-khách-Định Công-Thanh-Hoa-đi-Mỹ-Đình-nhà-xe-Công-Thoa

Đánh giá: 1/5 (1)

Định Công - Yên Định → Hà Nọi: 05h 00' | 06h 15' | 06h 20' | 12h 45'

Hà Nọi → Định Công - Yên Định: 08h 35' | 10h 30' | 14h 30' | 14h 45'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Xe khách Định Công – Thanh Hoa đi Hà Nội nhà xe Công Thoa, nhà xe có xe đi từ Thanh Hóa tới các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát. Nhà xe Công Thoa – xe khách giường nằm cao cấp hoạt động tuyến cố định xuât phát từ xã Định Công huyện Yên Định […]

Cửa hàng của Ad