Xe khách tuyến Cẩm Yên - Kiểu đi Giáp Bát nhà xe Thành Vân - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Cẩm Yên – Kiểu đi Giáp Bát nhà xe Thành Vân

Thành Vân

Đánh giá: 2.8/5 (5)

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Cẩm Yên – Kiểu đi Giáp Bát, xe từ xã Cẩm Yên huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Thành Vân.

Giờ xe khách tuyến Cẩm Yên – Kiểu – Giáp Bát:

 • Tuyến 1 – ĐT: 0936 810 108
  • Cẩm Yên đi: 03h 00′
  • Kiểu: 04h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 09h 00′
 • Tuyến 2 – ĐT: 0989 846 068
  • Lang Chánh đi: 05h 00′ – Kiểu: 06h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 12h 15′
 • Tuyến 3 – ĐT: 0964 902 616
  • Cẩm Yên di: 06h 00′ – Kiểu: 07h 30′
  • Bx Giáp Bát về: 14h 00′

Lộ trình xe khách Thành Vân tuyến Thanh Hóa – Giáp Bát:

 • Lang Chánh – Cẩm Yên – Cẩm Thủy – Kiểu – Yên Trường – Yên Định – Bx Vĩnh Lộc – Thanh Hóa – Quốc Lộ 217  – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội
Cửa hàng của Ad