Cẩm Thủy - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Cẩm Thủy – Giáp Bát

Đánh giá: 2.8/5 (5)

Cẩm Yên | Lang Chánh | Kiểu → Bx Giáp Bát: 03h 00' | 05h 00' | 06h 00'

Bx Giáp Bát → Cẩm Yên | Lang Chánh | Kiểu: 09h 00' | 12h 15' | 14h 00'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài

Xe khách tuyến Cẩm Yên – Kiểu đi Giáp Bát, xe từ xã Cẩm Yên huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Thành Vân. Giờ xe khách tuyến Cẩm Yên – Kiểu – Giáp Bát: Tuyến 1 – ĐT: 0936 810 108 Cẩm Yên đi: 03h […]

Cửa hàng của Ad