Xe khách tuyến Hải Giang - Hải Hậu đi Đông Triều - Quảng Ninh nhà xe Việt Trung - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Hải Giang – Hải Hậu đi Đông Triều – Quảng Ninh nhà xe Việt Trung

Việt Trung

Đánh giá: 4.29/5 (7)

Liên hệ: 01234.663.883

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Hải Giang – Hải Hậu đi Đông Triều, xe từ Hải Hậu – Nam Định đi Hải Dương (Sao Đỏ), Quảng Ninh (Đông Triều).

Nhà xe Việt Trung chuyên xe khách tuyến Hải Hậu, Nam Định đi Quảng Ninh, xe nhận đón và trả khách tại TP Hải Dương, Sao Đỏ, Đông Triều và Mạo Khê, nhà xe Việt Trung có 2 xe chạy cùng tuyến.

Lộ trình xe khách Việt Trung tuyến Hải Hậu – Quảng Ninh:

 • Hải Thịnh – Hải Giang – Chợ Cồn  – Yên Định – Hải Hậu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Trực Ninh – Nam Trực – TP Nam Định – Thái Bình – TP Hải Dương – Sao Đỏ – Đông Triều – Mạo Khê – Quảng Ninh

Giờ xe khách Việt Trung xuất bến:

 • Xe chạy sáng:
  • Hải Thịnh – Hải Hậu đi: 05h 50′ – Chợ Cồn: 06h 20′
  • Mạo Khê (QN) về: 12h 15′ – Đông Triều: 12h 30′ – Sao ĐỎ (Hải Dương): 13h 00′
 • Xe chạy chiều:
  • Hải Thịnh – Hải Hậu đi: 13h 00′- Chợ Cồn: 13h 30′
  • Mạo Khê (QN) về: 07h 00′ – Đông Triều: 07h 20′ – Sao Đỏ: 07h 40′

Liên hệ xe khách Việt Trung 01234.663.883

Cửa hàng của Ad