Hải Hậu - Hải Dương - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Hậu – Hải Dương

Đánh giá: 4.12/5 (25)

Sao Đỏ → Trực Phú: 07h 00'

Trực Phú → Sao Đỏ: 13h 00'

Liên hệ: 0947.188.238

Xe khách tuyến Trực Phú – Hải Hậu đi Hải Dương, xe từ Hải Hậu – Nam Định đi Hải Dương (Sao Đỏ, Phả Lại, Bx Nam Sách). Nhà xe Tuấn Hương chuyên xe khách tuyến Hải Hậu đi Hải Dương, xe xuất phát tại bến xe Trực Ninh – Hải Hậu và trả khách tại […]

Đánh giá: 4.29/5 (7)

Hải Thịnh - Hải Hậu → Đồng Triều: 05h 50' | 13h 00'

Đồng Triều → Hải Thịnh - Hải Hậu: 07h 00' | 12h 15'

Liên hệ: 01234.663.883

Xe khách tuyến Hải Giang – Hải Hậu đi Đông Triều, xe từ Hải Hậu – Nam Định đi Hải Dương (Sao Đỏ), Quảng Ninh (Đông Triều). Nhà xe Việt Trung chuyên xe khách tuyến Hải Hậu, Nam Định đi Quảng Ninh, xe nhận đón và trả khách tại TP Hải Dương, Sao Đỏ, Đông […]

Cửa hàng của Ad