Hải Hậu - Đông Triều - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Hậu – Đông Triều

Đánh giá: 4.29/5 (7)

Hải Thịnh - Hải Hậu → Đồng Triều: 05h 50' | 13h 00'

Đồng Triều → Hải Thịnh - Hải Hậu: 07h 00' | 12h 15'

Liên hệ: 01234.663.883

Xe khách tuyến Hải Giang – Hải Hậu đi Đông Triều, xe từ Hải Hậu – Nam Định đi Hải Dương (Sao Đỏ), Quảng Ninh (Đông Triều). Nhà xe Việt Trung chuyên xe khách tuyến Hải Hậu, Nam Định đi Quảng Ninh, xe nhận đón và trả khách tại TP Hải Dương, Sao Đỏ, Đông […]

Cửa hàng của Ad