Xe khách tuyến Hải Châu Hải Hậu đi Mỹ Đình Hà Nội - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Hải Châu Hải Hậu đi Mỹ Đình Hà Nội

Xe-Khach-tuyen-Hai-Chau-Hai-Hau-di-My-Dinh

Hải Châu

Đánh giá: 3/5 (5)

Liên hệ: 0914.790.146

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách chuyên tuyến Hải Châu Hải Hậu đi Mỹ Đình Hà Nội của nhà xe Hải Châu.

Nhà xe Hải Châu cung cấp dịch vụ xe khách cố định xuất phát từ xã Hải Châu huyện Hải Hậu đi bến xe khách Mỹ Đình, xe khách Hải châu là một trong những chuyến xe khách từ Hải Hậu – Nam Định đi Hà Nội chuyến sớm nhất 3h 30′ sáng.

Giờ xe khách tuyến Hải Châu Hải Hậu đi Bx Mỹ Đình:

  • Hải Châu – Hải Hậu đi: 3h 30′
  • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 8h 30′

Lộ trình xe khách Hải Châu – Hải Hậu – Mỹ Đình:

  • Hải Châu – Hải Hòa – Xuân Hương – Hải Hưng – Hải Hậu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Bên xe Mỹ Đình – Hà Nội

Liên hệ xe khách Hải Châu 0914.790.146

Cửa hàng của Ad