Chiến Dung xe khách Hải An - Hải Hậu đi Mỹ Đình - Giờ xe khách

Chiến Dung xe khách Hải An – Hải Hậu đi Mỹ Đình

Chiến Dung

Đánh giá: 3.55/5 (11)

Liên hệ: 0912.947.284 - 0987.059.766

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Chiến Dung xe khách chuyên tuyến Hải An – Hải Hậu – Nam Đinh đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội.

Nhà xe Chiến Dung triển khai cung cấp dịch vụ xe khách tuyến cố đình từ xã Hải An huyện Hải Hậu – Nam Định đi bến xe khách Mỹ Đình, nhà xe có 3 chuyến trong ngày chạy các khung giờ khách nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cao của hành khách đi từ Hải Hậu lên Hà Nội và ngược lại.

Lộ trình xe khách Chiến Dung:

 • Hải An – Trực Thắng – Trực Đại – Chợ Đình – Yên Định – Chợ Cầu – Hải Vân – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – BX Mỹ Đình – Hà Nội

Giờ xe khách Chiến Dung:

 • Xe 18N – 003.06 – ĐT 0912.947.284
  • Hải An – Hải Hậu đi: 05h 30;
  • Bx Mỹ Đình về: 13h 00′
 • Xe 18N – 6897 – ĐT 0912.947.284
  • Hải An đi: 6h – Đến BX Mỹ Đình: 10h 30′
  • BX Mỹ Đình về: 12h 05′
 • Xe 18B – 003.13
  • Hải An – Hải Hậu đi: 13h 00′
  • BX Mỹ Đình về: 16h 30′

 

Cửa hàng của Ad