Xe khách Chiến Dung tuyến Hải Hậu - Nam Đinh đi Mỹ Đình - Giờ xe khách

Xe khách Chiến Dung tuyến Hải Hậu – Nam Đinh đi Mỹ Đình

Chiến-Dung-tuyến-Hải-Hậu-Nam-Định-Mỹ-Đình

Chiến Dung

Đánh giá: 3/5 (4)

Liên hệ: 0987.059.766 - 0943.479.946

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Nhà xe khách Chiến Dung chuyên tuyến cố định từ thị trấn Cồn – Hải Hậu – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng, nhà xe Chiến Dung chiển khai tuyến xe khách từ Hải Hậu tỉnh Nam Định đi bến xe khách Mỹ Đình với khung giờ khá sớm bắt đầu từ 5h 30 sáng.

Lộ trình xe khách Chiến Dung:

 • Hải Hậu – Thị trấn Cồn – Cầu T.Đường – C.Hải Quang – Yên Định – Hải Nam – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Bx Mỹ Đình – Hà Nội

Giờ xe khách Chiến Dung:

 • Hải Hậu đi:
  • TT.Cồn : 05h 30′
  • Cầu T.Đường  : 05h 35′
  • C.Hải Quang  : 05h 40′
  • Yên Định        : 05h 45′
  • Hải Nam         : 05h 55′
  • Lạc Quần        : 06h 00′
  • Cổ Lễ               : 6h 15′
  • Vào bến           : 08h 10′
 • Bx Mỹ Đình về: 10h 40′

Liên hệ đặt chỗ, tư vấn lộ trình – giờ xe theo số: 0987 059 766 – 0943 479 946

Cửa hàng của Ad