Xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình - Giờ xe khách

Xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình

Xe-khách-Trà-Giang-Kiến-Xương-đi-My-Dinh-hà-noi

Ngân Sơn

Đánh giá: 3.57/5 (7)

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình Hà Nội hãng xe khách Ngân Sơn.

Giờ xe khách  xuất bến từ Trà Giang Kiến Xương đi  bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát (Ngân Sơn có 5 chuyến xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình) :

 • Xe khách số 1: 17B – 002.38 – ĐT: 0972.855.477 (Kiến Xương – Bx Giáp Bát)
  • Trà Giang – Kiến Xương đi 6h 10′
  • Bx Giáp Bát về: 12h 50′
 • Xe khách số 2: 17B – 010.79 – ĐT: 090.444.888.1 (Kiến Xương – Bx Giáp Bát)
  • Trà Giang – Kiến Xương đi 7h 40′
  • Bx Giáp Bát về: 14h 20′
 • Xe khách số 3: 17B – 011.43 – ĐT: 0984.727.575 (Kiến Xương – Bx Giáp Bát)
  • Trà Giang – Kiến Xương đi 12h 00′
  • Bx Giáp Bát về: 15h 45′
 • Xe khách số 4: 17B – 003.09 – ĐT: 0986.636858 (Kiến Xương – Bx Mỹ Đình)
  • Trà Giang – Kiến Xương đi 5h 10′
  • Bx Mỹ Đình về: 9h 30′
 • Xe khách số 5: 17B – 004.57 – ĐT: 0934.636.858 (Kiến Xương – Bx Mỹ Đình)
  • Trà Giang – Kiến Xương đi 7h 25′
  • Bx Mỹ Đình về: 13h 50′

Lộ trình xe khách Ngân Sơn:

 • Trà Giang – Đồng Xâm – Bến Lụ – Bình Minh – Kiến Xương – Thai Bình – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội

Mọi chi tiết xin liên hệ sô điện thoại 0918.72.75.75

Cửa hàng của Ad