Kiến Xương - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Kiến Xương – Mỹ Đình

Đánh giá: 4.2/5 (5)

Bx Kiến Xương → Bx Mỹ Đình: 06h 30'

Bx Mỹ Đình → Bx Kiến Xương: 11h 10'

Liên hệ: 0911.533.833 - 0989.965.286

Xe khách tuyến Tiền Hải – Thái Bình đi Mỹ Đình, xe từ bến xe Tiền Hải – Thái Bình đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Nhà xe Chi Đào chuyên tuyến xe cố đình từ Bx Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình đi Bx Mỹ Đình, xe đi về trong ngày […]

Xe-khách-Trà-Giang-Kiến-Xương-đi-My-Dinh-hà-noi

Đánh giá: 3/5 (1)

Tiền Hải → Bx Mỹ Đình: 03h 30'

Bx Mỹ Đình → Tiền Hải: 08h 30'

Liên hệ: 0973.072.577

Xe khách Tiền Hải Thái Bình đi Mỹ Đình Hà Nội – Nhà xe Hiểu Huy. Hãng xe khách Hiểu Huy chuyên chạy tuyến xe khách cố định xuất phát từ xã Nam Cao huyện Kiến Xương qua Văn Lăng huyện Tiền Hải đi bến xe khách Mỹ Đình, là một trong những chuyến xe […]

Xe-khách-Trà-Giang-Kiến-Xương-đi-My-Dinh-hà-noi

Đánh giá: 3.57/5 (7)

Trà Giang - Kiến Xương → Hà Nội: 5h 10' | 6h 10' | 7h 25'| 7h 40' | 12h 00'

Hà Nội → Trà Giang - Kiến Xương: 9h 30' | 12h 50' | 13h 50' | 14h 20' | 15h 45'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình Hà Nội hãng xe khách Ngân Sơn. Giờ xe khách  xuất bến từ Trà Giang Kiến Xương đi  bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát (Ngân Sơn có 5 chuyến xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình) : Xe khách số 1: 17B – […]

Cửa hàng của Ad