Trà Giang - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Trà Giang – Mỹ Đình

Xe-khách-Trà-Giang-Kiến-Xương-đi-My-Dinh-hà-noi

Đánh giá: 3.57/5 (7)

Trà Giang - Kiến Xương → Hà Nội: 5h 10' | 6h 10' | 7h 25'| 7h 40' | 12h 00'

Hà Nội → Trà Giang - Kiến Xương: 9h 30' | 12h 50' | 13h 50' | 14h 20' | 15h 45'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình Hà Nội hãng xe khách Ngân Sơn. Giờ xe khách  xuất bến từ Trà Giang Kiến Xương đi  bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát (Ngân Sơn có 5 chuyến xe khách Trà Giang Kiến Xương đi Mỹ Đình) : Xe khách số 1: 17B – […]

Cửa hàng của Ad