Xe khách Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng đi Giáp Bát nhà xe Đức Mỡi 03 - Giờ xe khách

Xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát nhà xe Đức Mỡi 03

Đức Mỡi 03

Đánh giá: 4.43/5 (7)

Liên hệ: 0944.642.575 - 0974.642.575

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, tuyến xe khách từ xã Nghĩa Hải – bến xe Quỹ Nhất huyện Nghĩa Hưng đi bến xe Giáp Bát Hà Nội nhà xe Đức Mỡi 03.

Giờ xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng – Giáp Bát:

 • Nghĩa Hưng – Nam Định đi:
  • Ngọc Lâm: 08h 45′
  • Nghĩa Hải: 08h 55′
  • Nghĩa Lâm: 09h 15′
  • Quỹ Nhất: 09h 20′
  • Nghĩa Bình: 09h 40′
  • Nghĩa Lạc: 09h 50′
  • Liễu Đề: 10h 05′
  • Bx Giáp Bát: 12h 15′
 • Bx Giáp Bát – Hà Nội về:
  • Bx Giáp Bát về: 14h 00′
  • Phủ Lý: 15h 10′
  • Nam Định: 15h 40′
  • Liễu Đề: 16h 20′
  • Bx Quỹ Nhất: 16h 50′
  • Nghĩa Hải: 17h 15′

Lộ trình xe khách Đức Mỡi 03 tuyến Nghía Hải – Nghĩa Hưng – Bx Giáp Bát:

 • Ngọc Lâm – Nghĩa Hải – Nghĩa Lâm – Bx Quỹ Nhất – Nghĩa Bình – Nghĩa Lạc – Liễu Đề – Nghĩa Hưng – Nam Định – Hà Nam – Phủ Lý – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Liện hệ nhà xe Đức Mỡi 03: 0944 642  575 – 0974 642 575

Cửa hàng của Ad