Nghĩa Hải - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghĩa Hải – Giáp Bát

Đánh giá: 5/5 (1)

Nghĩa Hải → Bx Giáp Bát: 07h 30'

Bx Giáp Bát → Nghĩa Hải: 16h 00'

Liên hệ: 01684.211.242

Xe khách tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, xe khách từ xã Nghĩa Hải huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội của nhà xe Tuấn Bình. Giờ xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng – Giáp Bát: Nghĩa Hưng đi: Nghĩa Hải – Hội Thọ […]

Đánh giá: 1.5/5 (2)

Ngọc Lâm - Nghĩa Hải → BX Giáp Bát: 05h 40'

BX Giáp Bát → Ngọc Lâm - Nghĩa Hải: 11h 40'

Liên hệ: 0946.038.393 - 0988 214 240

Xe khách tuyến Nghĩa Hải Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, xe từ xã Nghĩa Hải huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Đinh đi bến xe Giáp Bát Hà Nội nhà xe Ngọc Hà. Giờ xe khách tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Bx Giáp Bát: Sáng từ Nghĩa Hưng – Nam Định đi: Ngọc Lâm […]

Đánh giá: 4.43/5 (7)

Nghĩa Hưng → Bx Giáp Bát: 08h 45'

Bx Giáp Bát → Nghĩa Hưng: 14h 00'

Liên hệ: 0944.642.575 - 0974.642.575

Xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, tuyến xe khách từ xã Nghĩa Hải – bến xe Quỹ Nhất huyện Nghĩa Hưng đi bến xe Giáp Bát Hà Nội nhà xe Đức Mỡi 03. Giờ xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng – Giáp Bát: Nghĩa Hưng – Nam Định đi: Ngọc […]

Cửa hàng của Ad