Nghĩa Hưng - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghĩa Hưng – Giáp Bát

Đánh giá: 4.33/5 (6)

Nam Điền - Nghĩa Hưng → Bx Giáp Bát: 06h 15'

Bx Giáp Bát → Nam Điền - Nghĩa Hưng: 13h 30'

Liên hệ: 0963.892.630 - 0917.646.596

Xe khách tuyến Nam Điền – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố định từ xã Nam Điền huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát nhà xe Tuấn Bình 01. Lộ trình của xe Tuấn Bình: Nam Điền – Đông Bình – Bình Lãng – Nghĩa Thành – Nghĩa […]

Đánh giá: 5/5 (1)

Nghĩa Hải → Bx Giáp Bát: 07h 30'

Bx Giáp Bát → Nghĩa Hải: 16h 00'

Liên hệ: 01684.211.242

Xe khách tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, xe khách từ xã Nghĩa Hải huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội của nhà xe Tuấn Bình. Giờ xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng – Giáp Bát: Nghĩa Hưng đi: Nghĩa Hải – Hội Thọ […]

Đánh giá: 1.5/5 (2)

Ngọc Lâm - Nghĩa Hải → BX Giáp Bát: 05h 40'

BX Giáp Bát → Ngọc Lâm - Nghĩa Hải: 11h 40'

Liên hệ: 0946.038.393 - 0988 214 240

Xe khách tuyến Nghĩa Hải Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, xe từ xã Nghĩa Hải huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Đinh đi bến xe Giáp Bát Hà Nội nhà xe Ngọc Hà. Giờ xe khách tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Bx Giáp Bát: Sáng từ Nghĩa Hưng – Nam Định đi: Ngọc Lâm […]

Đánh giá: 4.43/5 (7)

Nghĩa Hưng → Bx Giáp Bát: 08h 45'

Bx Giáp Bát → Nghĩa Hưng: 14h 00'

Liên hệ: 0944.642.575 - 0974.642.575

Xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, tuyến xe khách từ xã Nghĩa Hải – bến xe Quỹ Nhất huyện Nghĩa Hưng đi bến xe Giáp Bát Hà Nội nhà xe Đức Mỡi 03. Giờ xe khách Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng – Giáp Bát: Nghĩa Hưng – Nam Định đi: Ngọc […]

Ngọc-Hà-tuyến-Nghĩa-Hung-Nam-Định---Hà-Nội

Đánh giá: 4.09/5 (11)

Ngọc Lâm - Nghĩa Hưng → Bx Giáp Bát: 15h 30'

Bx Giáp Bát → Ngọc Lâm - Nghĩa Hưng: 11h 00'

Liên hệ: 0912.926.936

Xe khách tuyến Ngọc Lâm – Nghĩa Hưng đi bx Giáp Bát – Hà Nội của nhà xe Ngọc Hà. Xe khách Ngọc Hà – xe khách giường nằm cao cấp chuyên tuyến cố định từ xã Ngọc Lâm huyện Nghĩa Hưng đi bến xe Giáp Bát, với nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải […]

Cửa hàng của Ad