Xuan Trường - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Xuan Trường – Giáp Bát

Đánh giá: 4.67/5 (9)

Xuân Tân - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 07h 30'

Bx Giáp Bát → Xuân Tân - Xuân Trường: 14h 00'

Liên hệ: 0913.046.072

Xe khách tuyến Xuân Tân – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe từ  xã Xuân Tân, Xuân Đài huyện Xuân Trường tỉnh Nam Đinh đi bến xe Giáp Bát của nhà xe Lan Phương. Giờ xe khách tuyến Xuân Tân – Xuân Trường – Giáp Bát: Cầu Đen – Xuân Tân đi: 07h 30′ Bx […]

Đánh giá: 4.67/5 (15)

Xuân Vinh - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 06h 00'

Bx Giáp Bát → Xuân Vinh - Xuân Trường: 12h 05'

Liên hệ: 0912.501.623

Xe khách tuyến Xuân Vinh – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe từ xã Xuân Vinh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội tuyến cố đình nhà xe Xuân Vình. Lộ trình xe khách Xuân Vinh: Xuân Vinh – Xuân Hòa – Xuân Kiên – Xuân Tiến – […]

Đánh giá: 5/5 (7)

Thọ Nghiệp - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 07h 15'

Bx Giáp Bát → Thọ Nghiệp - Xuân Trường: 13h 50'

Liên hệ: 0903.179.556

Tiến Cường xe khách tuyến Thọ Nghiệp – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố định từ xã Thọ Nghiệp huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách tuyến Thọ Nghiệp – Xuân Trường – Giáp Bát: Xuân Trường – Nam Đinh xuất bến: Thọ […]

Đánh giá: 4.55/5 (11)

Bx Xuân Đài - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 06h 50'

Bx Giáp Bát → Bx Xuân Đài - Xuân Trường: 13h 00'

Liên hệ: 0974.706.604 - 0989.613.907

Nhà xe Lan Anh chuyên xe khách tuyến Xuân Phú, Xuân Trường đi Giáp Bát, xe khách tuyến trong ngày từ bến xe Xuân Đài xã Xuân Phú huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách tuyến Xuân Phú – Xuân Trường – Giáp Bát: Xuân […]

Đánh giá: 5/5 (13)

Xuân Tân - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 06h 00'

Bx Giáp Bát → Xuân Tân - Xuân Trường: 12h 30'

Liên hệ: 0987.698.212

Xe khách tuyến Xuân Tân – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe khách từ xã Xuân Tân huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát Hà Nội tuyến xe khách cố đình nhà xe Xuân Tân. Giờ xe khách tuyến Xuân Thiện – Xuân Trường – Giáp Bát: Xuân Tân đi: 06h […]

Cửa hàng của Ad