Tiến Cường xe khách tuyến Thọ Nghiệp - Xuân Trường đi Giáp Bát - Giờ xe khách

Tiến Cường xe khách tuyến Thọ Nghiệp – Xuân Trường đi Giáp Bát

Tiến Cường

Đánh giá: 5/5 (7)

Liên hệ: 0903.179.556

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Tiến Cường xe khách tuyến Thọ Nghiệp – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố định từ xã Thọ Nghiệp huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội.

Giờ xe khách tuyến Thọ Nghiệp – Xuân Trường – Giáp Bát:

  • Xuân Trường – Nam Đinh xuất bến:
    • Thọ Nghiệp: 07h 15′
    • Xuân Phương: 07h 30′
    • Xuân Trung: 07h 40′
  • Bx Giáp Bát – Hà Nội về: 13h 50′

Lộ trình xe khách Tiến Cường:

  • Thọ Nghiệp – Xuân Phương – Xuân Trung – Dốc Hoành Nha – Cầu Lạc Quần – Xuân Trường – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao Tốc Mơi – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Liên hệ xe khách Tiến Cường 0903 179 556

Cửa hàng của Ad