Tiền Hải - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Tiền Hải – Giáp Bát

Đánh giá: 3.86/5 (7)

Đông Long - Tiền Hải → Bx Giáp Bát: 06h 50'

Bx Giáp Bát → Đông Long - Tiền Hải: 12h 50'

Liên hệ: 0987.551.789 - 0961.662.113

Xe khách tuyến Đông Long – Tiền Hải đi Giáp Bát, xe từ xã Đông Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Phiệt Học 6. Giờ xe khách tuyến Đông Long – Tiền Hải – Giáp Bát: Đông Long – Tiền Hải đi: 06h 50′ […]

Đánh giá: 4.81/5 (21)

Đông Long - Tiền Hải → Bx Giáp Bát: 08h 00'

Bx Giáp Bát → Đông Long - Tiền Hải: 14h 45'

Liên hệ: 0912.018.639 - 0904.052.804

Nhà xe Thảo Nhân chuyên xe khách tuyến Đông Long Tiền Hải đi Giáp Bát, xe khách từ xã Đông Long huyển Tiền Hải – Thái Bình đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách Đông Long – Tiền Hải – Giáp Bát: Tiền Hải – Thái Bình đi: Đông Long đi: […]

Đánh giá: 1/5 (2)

Nam Phú - Tiền Hải → Bx Giáp Bát: 05h 45'

Bx Giáp Bát → Nam Phú - Tiền Hải: 12h 00'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Nhà xe Nam Phú xe khách tuyến Nam Phú – Tiền Hải đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố định từ huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách Nam Phú – Tiền Hải – Bx Giáp Bát: Nam Phú đi: 05h 45′ Tiền Hải : […]

Cửa hàng của Ad