Xe khách tuyến Đông Long - Tiền Hải đi Giáp Bát nhà xe Phiệt Học 6 - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Đông Long – Tiền Hải đi Giáp Bát nhà xe Phiệt Học 6

C.Ty TNHH TM&DV Vận Tải Phiệt Học

Đánh giá: 3.86/5 (7)

Liên hệ: 0987.551.789 - 0961.662.113

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Đông Long – Tiền Hải đi Giáp Bát, xe từ xã Đông Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Phiệt Học 6.

Giờ xe khách tuyến Đông Long – Tiền Hải – Giáp Bát:

  • Đông Long – Tiền Hải đi: 06h 50′ – Trà Lý: 07h 15′ – Bx Tiền Hải: 07h 30′
  • Bx Giáp Bát – Hà Nội: 12h 50′

Lộ trình xe khách Phiệt Học 6:

  • Đong Long – Tiền Hải –  Trà Lý – Thái Thụy – Bx Tiền Hải – Thái Bình – Nam Định – Cao Tốc Mơi – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Liên hệ xe khách Phiệt Học 6: 0987 551 789 – 0961 662 113

Cửa hàng của Ad