Ninh Binh - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Ninh Binh – Mỹ Đình

Đánh giá: 3.92/5 (12)

Ninh Bình → Bx Mỹ Đình: 05h 50' | 14h 50'

Bx Mỹ Đình → Ninh Bình: 09h 20' | 18h 10'

Liên hệ: 0976 660 460 - 0961 388 777

Xe khách tuyến Ninh Bình đi bến xe Mỹ Đình, nhà xe Thiên Trường chạy tuyến cố định từ Ninh Bình đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội ngày 2 chuyến. Thông tin xe khách tuyến muốn nhất từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội về Ninh Binh xuất bến 18h 10′. Lộ trình và […]

Đánh giá: 4.71/5 (7)

Cồn Thoi - Kim Sơn → Bx Mỹ Đình: 14h 40'

Bx Mỹ Đình → Cồn Thoi - Kim Sơn: 06h 30'

Liên hệ: 0916.600.733 - 0971.457.775

Xe khách tuyến Cồn Thoi – Kim Sơn đi Mỹ Đình, xe từ Kim Sơn – Ninh Bình đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Nhà xe Khánh Tùng chuyên xe khách tuyến cố định Kim Sơn đi Mỹ Đình, xe xuất phát từ Cồn Thoi, Kim Sơn đi bến xe Mỹ Đình theo tuyến […]

Đánh giá: 4.27/5 (11)

Bx Kim Sơn → Bx Mỹ Đình: 14h 00'

Bx Mỹ Đình → Bx Kim Sơn: 18h 00'

Liên hệ: 0164.661.4991 - 0979.316.123

Xe khách tuyến Kim Sơn – Ninh Binh đi Mỹ Đình, xe từ Kim Sơn đi bến xe Mỹ Đình, Hà Nội chạy theo hướng cao tốc mới. Nhà xe Trần Trọng chuyên xe khách tuyến Kim Sơn – Mỹ Đình, chuyến xe cuối từ bến xe Mỹ Đình về Kim Sơn Ninh Bình xuất […]

Đánh giá: 3.69/5 (13)

Ninh Binh → Bx Mỹ Đình: 05h 30' | 13h 30'

Bx Mỹ Đình → Ninh Binh: 08h 50' | 16h 40'

Liên hệ: 0975.218.919 - 0912.231.000

Xe khách tuyến Ninh Bình đi bến xe Mỹ Đình Hà Nội,  xe Ninh Bình đi Mỹ Đình của nhà xe Đức Phúc tuyến cố định. Dịch vụ xe khách vận tải hành khách cố định từ Ninh Bình đi bến xe Mỹ Đình của nhà xe Đức Phúc, nhà xe chạy 2 chuyến một […]

Minh Dũng tuyến Ninh Bình - Kim Sơn - BX Mỹ Đình

Đánh giá: 3.44/5 (93)

Ninh Bình → BX Mỹ Đình: 07h 00'

BX Mỹ Đình → Ninh Bình: 07h 30'

Liên hệ: 0942.22.72.72

Giờ xe khách Minh Dũng tuyến Ninh Bình – Kim Sơn đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội Nhà xe Minh Dũng chuyên chạy tuyến cố định Kim Sơn – Ninh Bình đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội, nhà xe có 6 xe chạy các khung giờ khác nhau trong ngày: Xe 35B – […]

Cửa hàng của Ad