Minh Dũng tuyến Ninh Bình - Kim Sơn đi bến xe Mỹ Đình - Giờ xe khách

Minh Dũng tuyến Ninh Bình – Kim Sơn đi bến xe Mỹ Đình

Minh Dũng tuyến Ninh Bình - Kim Sơn - BX Mỹ Đình

Minh Dũng

Đánh giá: 3.44/5 (93)

Liên hệ: 0942.22.72.72

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Giờ xe khách Minh Dũng tuyến Ninh Bình – Kim Sơn đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội

Nhà xe Minh Dũng chuyên chạy tuyến cố định Kim Sơn – Ninh Bình đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội, nhà xe có 6 xe chạy các khung giờ khác nhau trong ngày:

 1. Xe 35B – 003.11
  • SĐT: 0985.22.72.72
  • Kim Sơn – Ninh Bình đi: 07h 30′
  • BX Mỹ Đình – Hà Nội về: 14h 15′
 2. Xe 35B – 001.23
  • SĐT: 01255.22.72.72
  • Kim Sơn – Ninh Bình đi: 08h 30′
  • BX Mỹ Đình – Hà Nội về: 14h 50′
 3. Xe 35B – 005.62
  • SĐT: 0944.22.72.72
  • Kim Sơn – Ninh Bình đi: 04h 30′
  • BX Mỹ Đình – Hà Nội về: 08h 30′
 4. Xe 35B – 006.95
  • SĐT: 0944.22.72.72
  • Kim Sơn – Ninh Bình đi: 12h 50′
  • BX Mỹ Đình – Hà Nội về: 17h 00′
 5. Xe 35B – 006.81
  • SĐT: 0942.22.72.72
  • Kim Sơn – Ninh Bình đi: 15h 30′
  • BX Mỹ Đình – Hà Nội về: 07h 30′
 6. Xe 35B – 000.66
  • SĐT: 0942.550.566
  • Kim Sơn – Ninh Bình đi: 07h 00′
  • BX Mỹ Đình – Hà Nội về: 13h 20′
Cửa hàng của Ad