Nghi Sơn - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghi Sơn – Mỹ Đình

Đánh giá: 2.93/5 (15)

Nghi Sơn - Thanh Hóa → Hà Nội: 05h 00' | 05h 45' | 06h 45'

Hà Nội → Nghi Sơn - Thanh Hóa: 14h 50' | 15h 30' | 14h 00'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài

Xe khách tuyến Nghi Sơn – Thanh Hóa Đi Giáp Bát, xe từ Nghi Sơn huyện Tĩnh Giá tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình – Hà Nội nhà xe Trường Hằng. Giờ xe khách tuyến Nghi Sơn – Giáp Bát (Nhà xe Trường Hằng có 3 chuyến chạy trong […]

Lý-Thảo-xe-khách-Nghi-Son-Thanh-Hoa-di-My-Dinh

Đánh giá: 3.95/5 (22)

Nghi Sơn - Thanh Hóa → Bx Mỹ Đình: 12h 15' |18h 15' | 23h 00'

Bx Mỹ Đình → Nghi Sơn - Thanh Hóa: 9h 15' | 13h 35' | 19h 15'

Liên hệ: Xem chi tiêt trong bài viết

Xe khách Nghi Sơn – Thanh Hóa đi Mỹ Đình Hà Nội – Nhà xe Lý Thảo. Với khung giờ khá muộn, xe khách Lý Thảo hoạt động đi từ Nghi Sơn – Thanh Hóa bát đầu từ 12h 15 và chuyến muộn nhất là 23h 00 đêm đi Hà Nội, và trả khách tại […]

Cửa hàng của Ad