Xe khách Nghi Sơn Thanh Hóa đi Mỹ Đình nhà xe Lý Thảo - Giờ xe khách

Xe khách Nghi Sơn Thanh Hóa đi Mỹ Đình nhà xe Lý Thảo

Lý-Thảo-xe-khách-Nghi-Son-Thanh-Hoa-di-My-Dinh

Lý Thảo

Đánh giá: 3.95/5 (22)

Liên hệ: Xem chi tiêt trong bài viết

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách Nghi Sơn – Thanh Hóa đi Mỹ Đình Hà Nội – Nhà xe Lý Thảo.

Với khung giờ khá muộn, xe khách Lý Thảo hoạt động đi từ Nghi Sơn – Thanh Hóa bát đầu từ 12h 15 và chuyến muộn nhất là 23h 00 đêm đi Hà Nội, và trả khách tại các bến xe Giáp Bát – Mỹ Đình.

Giờ xe khách Nghi Sơn Thanh Hóa đi Mỹ Đình:

 • Chuyến 1 * SĐT: 0912.529.000
  • Nghi Sơn – Thanh Hoa đi: 18h 15′
  • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 13h 35′
 • Chuyến 2 * SĐT: 0912.276.946 – 0166.722.55.97
  • Nghi Sơn – Thanh Hoa đi: 23h 00′
  • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 9h 15′
 • Chuyến 3 * SĐT: 0915.08.0895 – 0963.050.456
  • Nghi Sơn – Thanh Hoa đi: 12h 15′
  • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 19h 15′

Lộ trình xe khách Lý Thảo:

 • Nghi Sơn  – Thanh Hóa – Bx Giáp Bát – Bx Mỹ Đình – Hà Nội

Loại xe: 

 • Giường nằm cao cấp
Cửa hàng của Ad