Nam Định - Nghệ An - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nam Định – Nghệ An

Đánh giá: 3.27/5 (26)

Hải Thịnh - Hải Hậu → Bx Vinh: 05h 45'

Bx Vinh → Hải Thịnh - Hải Hậu: 13h 45'

Liên hệ: 0917.651.682

Xe khách tuyến Hải Hậu – Nam Định đi bến xe Vinh – Nghệ An, xe từ Nam Định đi Nghệ An. Nhà xe Thanh Khâm chuyên xe khách tuyến cô định xuất phát từ Bx Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, Nam Định đi bến xe Vinh, xe đi về trong ngày. Lộ trình xe […]

Đánh giá: 4.18/5 (11)

Giao Thiện - Giao Thủy → Tp Vinh: 05h 40'

Tp Vinh → Giao Thiện - Giao Thủy: 13h 10'

Liên hệ: 0977.965.367

Xe khách Giao Thiện – Giao Thủy đi Vinh – Nghệ An, nhà xe Đức Huy chạy tuyến Giao Thiện – Giao Thủy – Nam Đinh đi Ninh Binh – Thanh Hóa – TP Vinh – Nghệ An. Giờ xe khách Giao Thiện – Giao Thủy đi Ninh Bình – Thanh Hóa – TP Vinh: […]

Cửa hàng của Ad