Xe khách Giao Thiện - Giao Thủy đi Vinh nhà xe Đức Huy - Giờ xe khách

Xe khách Giao Thiện – Giao Thủy đi Vinh nhà xe Đức Huy

Đức Huy

Đánh giá: 4.18/5 (11)

Liên hệ: 0977.965.367

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách Giao Thiện – Giao Thủy đi Vinh – Nghệ An, nhà xe Đức Huy chạy tuyến Giao Thiện – Giao Thủy – Nam Đinh đi Ninh Binh – Thanh Hóa – TP Vinh – Nghệ An.

Giờ xe khách Giao Thiện – Giao Thủy đi Ninh Bình – Thanh Hóa – TP Vinh:

 • Giao Thủy – Nam Đinh đi:
  • Giao Thiện: 05h 40′
  • Đại Đồng: 06h 00′
  • Cầu Diêm: 06h 10′
  • Nam Định: 07h 00′
 • Tp Vinh về:
  • Tp.Vinh: 13h 10′
  • Cầu Hỗ: 16h 00′
  • Thanh Hóa: 17h 00′
  • Ninh Bình: 18h 00′

Lộ trình xe khách Đức Huy:

 • Giao Thiện – Giao Thủy – Nam Định – Ninh Binh – Thanh Hóa – TP Vinh – Nghệ An

Liên hệ xe khách Đức Huy 077 965 367

Cửa hàng của Ad