Hải Thịnh - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Thịnh – Giáp Bát

Đánh giá: 5/5 (2)

Hải Thịnh - Hải Hậu → Bx Giáp Bát: 08h 00'

Bx Giáp Bát → Hải Thịnh - Hải Hậu: 15h 00'

Liên hệ: 0943418.322 - 0916.952.669

Xe khách tuyến Hải Thịnh – Hải Hậu – Giáp Bát, xe từ bến xe Thinh Long xã Hải Thịnh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Hoàng Luân. Giờ xe khách tuyến Hải Thịnh – Giáp Bát: Hải Hậu – Nam Đinh xuất bến: Hải […]

Đánh giá: 5/5 (2)

Hải Thịnh → Bx Giáp Bát: 11h 15'

Bx Giáp Bát → Hải Thịnh: 15h 45'

Liên hệ: 0943.338.323

Tuyến xe khách Hải Thịnh – Hải Hậu đi Giáp Bát của nhà xe Mạnh Ninh, xe Hải Thịnh đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội tuyến cố định. Dịch vụ xe khách tuyến cố định của nhà xe Mạnh Ninh đi từ xã Hải Thịnh huyện Hải Hâu đi bến xe Giáp Bát, […]

Tuan-Ngan-Hai-Thinh-Hai-Hau-Nam-Dinh

Đánh giá: 4.43/5 (7)

Hải Thịnh - Hải Hậu → Bx Giáp Bát: 15h 00'

Bx Giáp Bát → Hải Thịnh - Hải Hậu: 09h 30'

Liên hệ: 0969.739.838

Nhà xe Tuấn Ngân chuyên tuyến xe khách Hải Thịnh – Hải Hậu đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Xe khách Tuấn Ngân xuất phát từ xã Hải Thịnh huyện Hải Hậu đi bến xe khách Giáp Bát, xe đi về trong ngày theo hướng cao tốc mới. Nhà xe luôn mong muốn mang […]

Cửa hàng của Ad