Xe khách tuyến Hải Thịnh - Hải Hậu đi Giáp Bát nhà xe Hoàng Luân - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Hải Thịnh – Hải Hậu đi Giáp Bát nhà xe Hoàng Luân

Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình

Đánh giá: 5/5 (2)

Liên hệ: 0943418.322 - 0916.952.669

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Hải Thịnh – Hải Hậu – Giáp Bát, xe từ bến xe Thinh Long xã Hải Thịnh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Hoàng Luân.

Giờ xe khách tuyến Hải Thịnh – Giáp Bát:

 • Hải Hậu – Nam Đinh xuất bến:
  • Hải Thịnh đi: 08h 00′
  • Hải Hòa: 08h 30′
  • Chợ Cồn: 08h 40′
  • Yên Định: 08h 50′
  • Vô Tình: 09h 10′
 • Bx Giáp Bát – Hà Nội về: 15h 00′

Lộ trình xe khách Hoàng Luân:

 • Hải Thịnh – Hải Hòa – Chợ Cồn – Yên Định – Vô Tình – Hải Hậu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Liên hệ xe khách Hoàng Luân 0943 418 322 – 0916 952 669

Cửa hàng của Ad