Hải Ninh - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Ninh – Giáp Bát

Đánh giá: 4.14/5 (14)

Hải Giang - Hải Hậu → Bx Giáp Bát: 05h 35' | 06h 15' | 12h 00'

Bx Giáp Bát → Hải Giang - Hải Hậu: 12h 30' | 14h 45' | 16h 20'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài

Xe khách tuyến Hải Giang – Hải Hậu đi Giáp Bát, xe khách từ xã Hải Giang huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội của nhà xe Tiến Dũng. Giờ xe khách Hải Giang – Hải Hậu – Giáp Bát (Nhà xe có 3 chuyến xe chạy từ Hải […]

Cửa hàng của Ad