Xe khách tuyến Hải Giang - Hải hậu đi Giáp Bát nhà xe Tiến Dũng - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Hải Giang – Hải hậu đi Giáp Bát nhà xe Tiến Dũng

Tiến Dũng

Đánh giá: 4.14/5 (14)

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Hải Giang – Hải Hậu đi Giáp Bát, xe khách từ xã Hải Giang huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội của nhà xe Tiến Dũng.

Giờ xe khách Hải Giang – Hải Hậu – Giáp Bát (Nhà xe có 3 chuyến xe chạy từ Hải Hậu – Giáp Bát):

 • Xe số 1: 18B – 005.58  * SĐT: 0916 350 199 (Hải Giang – Hải Hậu – Giáp Bát)
  • Bến đò Ninh Mỹ – Hải Hậu đi: 05h 30′
  • Cây đề Hải Giang: 05h 40′
  • Cầu Hải Quang I: 06h 10′
  • Yên Định – Hải Hậu: 06h 18′
  • Lạc Quần: 06h 45′
  • Bx Giáp Bát về: 12h 30′
 • Xe số 2: 29B – 038.69 * SĐT: 0912 869 377 (Hải Giang – Hải Tây – Cồn – Hải Hậu – Giáp Bát)
  • Chợ Xuân Hà: 06h 15′
  • Cầu Còn Ngoài: 06h 40′
  • Yên Định – Hải Hậu: 07h 00′
  • Lạc Quần: 07h 25′
  • Bx Giáp Bát về: 14h 45′
 • Xe số 3: 18B 0 913.80 * SĐT: 0912 262 377 (Hải Ninh – Hải Giang – Cồn – Hải Hậu – Giáp Bát)
  • Hải Ninh: 12h 00′
  • Chợ Cồn: 12h 25′
  • Cầu Hải Quang I: 12h 40′
  • Yên Định – Hải Hậu: 12h 50′
  • Bx Giáp Bát về: 16h 20′

Lộ trình của xe khách Tiến Dũng:

 • Hải Ninh – Hải Giang – Chợ Cồn – Hải Hậu – Cầu Lac Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Địn – Cao tốc mơi – Pháp Vân – Bx Giáp Bát – Hà Nội
Cửa hàng của Ad