Hải Long - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Long – Giáp Bát

Mạnh-Tuấn-xe-khách-tuyến-Hải-Long---Hải-Hậu---Giáp-Bát

Đánh giá: 4/5 (4)

Hải Sơn - Hải Hậu → BX Giáp Bát: 12h 45'

BX Giáp Bát → Hải Sơn - Hải Hậu: 06h 45'

Liên hệ: 01685.026.574 - 01237.776.977

Nhà xe Mạnh Tuấn tuyến xe khách Hải Long – Hải Hậu đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Xe khách Mạnh Tuấn chuyên tuyến xe khách cố định xuất phát từ xã Hải Long huyện Hải Hậu đi bến xe Giáp Bát, xe khách đi về trong ngày. Nhà xe bắt đầu về […]

Cửa hàng của Ad