Nhà xe Mạnh Tuấn xe khách Hải Long - Hải Hậu đi Giáp Bát - Giờ xe khách

Nhà xe Mạnh Tuấn xe khách Hải Long – Hải Hậu đi Giáp Bát

Mạnh-Tuấn-xe-khách-tuyến-Hải-Long---Hải-Hậu---Giáp-Bát

Mạnh Tuấn

Đánh giá: 4/5 (4)

Liên hệ: 01685.026.574 - 01237.776.977

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Nhà xe Mạnh Tuấn tuyến xe khách Hải Long – Hải Hậu đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội.

Xe khách Mạnh Tuấn chuyên tuyến xe khách cố định xuất phát từ xã Hải Long huyện Hải Hậu đi bến xe Giáp Bát, xe khách đi về trong ngày. Nhà xe bắt đầu về từ bến xe Giáp Bát và buổi sáng sơm và đi từ Hải Hậu vào cuối buổi trưa theo hướng đường cao tốc mơi Big C Nam Định.

Lộ trình xe khách Manh Tuấn:

 • Hải Long – Hải Sơn – Hải Cường – Hải Hậu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao tốc mới – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Giờ xe khách Mạnh Tuấn:

 • Hải Hậu đi:
  • Hải Sơn đi : 12h 45′
  • Yên Định   : 13h 18′
  • Cổ Lễ          : 13h 50′
  • Nam Định : 14h 15′
 • Hà Nội về:
  • Bx Giáp Bát về: 06h 45′
  • Nam Định       : 08h 40′
  • Cổ Lễ                : 09h 00′
  • Hải Sơn            : 09h 40′

Liên hệ xe khách Mạnh Tuấn: 01685.026.574 – 01237.776.997

Cửa hàng của Ad