Giao Hương - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Hương – Mỹ Đình

Đánh giá: 3.67/5 (3)

Giao Hương → Bx Mỹ Đình: 08h 30'

Bx Mỹ Đình → Giao Hương: 14h 20'

Liên hệ: 0979.696.506 - 0986.846.506

Xe khách chạy sáng tuyến Giao Hương – Giao Thủy đi Mỹ Đình, xe sáng từ Giao Hương – Giao Thủy – Nam Định đi Mỹ Đình – Hà Nội. Nhà xe Ngọc Tú chuyên dịch vụ vận tải hành khách chạy tuyến cố định từ Giao Thủy – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình, […]

Đánh giá: 4/5 (2)

Giao Hương → Bx Mỹ Đình: 05h 50'

Bx Mỹ Đình → Giao Hương: 13h 00'

Liên hệ: 0904.511.572

Nhà xe Hải Đăng xe khách tuyến Giao Hương – Giao Thủy đi Mỹ Đình, xe tuyến cố định từ xã Giao Hương qua bến xe Giao Thủy tỉnh Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Giờ xe khách tuyến Giao Hương – Giao Thủy – Bx Mỹ Đình: Giao Hương đi: […]

xe-khach-Giao-Hương-Giao-Thuy-di-My-Dinh

Đánh giá: 5/5 (6)

Giao Hương → BX Mỹ Đình: 15h 00'

BX Mỹ Đình → Giao Hương: 08h 45'

Liên hệ: 0945.119.798

Xe khách chuyên chạy tuyến Giao Hương – Giao Thủy – Nam Đinh đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội. Xe khách tuyến cố định xuất phát từ xã Giao Hương huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đi bến xe khách Mỹ Đình, xe  khách hoạt động tất cả các ngày trong tuần chạy theo […]

Cửa hàng của Ad