Hải Đăng xe khách tuyến Giao Hương - Giao Thủy đi Mỹ Đình - Giờ xe khách

Hải Đăng xe khách tuyến Giao Hương – Giao Thủy đi Mỹ Đình

Hải Đăng

Đánh giá: 4/5 (2)

Liên hệ: 0904.511.572

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Nhà xe Hải Đăng xe khách tuyến Giao Hương – Giao Thủy đi Mỹ Đình, xe tuyến cố định từ xã Giao Hương qua bến xe Giao Thủy tỉnh Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Giờ xe khách tuyến Giao Hương – Giao Thủy – Bx Mỹ Đình:

  • Giao Hương đi: 05h 50′
  • Giao Thanh: 06h 05′
  • Hồng Thuận: 06h 10′
  • Bx Giao Thủy đi: 06h 30′
  • Bx Mỹ Đình – Hà Nội về: 13h 00′

Lộ trình xe khách Hải Đăng:

  • Giao Hương – Giao Thanh – Hồng Thuận – TT Ngô Đồng – Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha Giao Tiến – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao Tốc Mơi – Pháp Vân – Bx Mỹ Đình – Hà Nội

Liên hệ nhà xe Hải Đăng 0904 511 572

Cửa hàng của Ad