Đông Bình - Yên Nghĩa - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Đông Bình – Yên Nghĩa

Đánh giá: 4.23/5 (13)

Nam Điền - Nghĩa Hưng → Bx Yên Nghĩa: 17h 30'

Bx Yên Nghĩa → Nam Điền - Nghĩa Hưng: 06h 00'

Liên hệ: 0946.445.656

Xe khách tuyến Đông Bình – Nghĩa Hưng đi Yên Nghĩa, xe từ huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đi bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội nhà xe Đức Thắng, nhà xe nhận trả khách tại bến xe Giáp Bát (Lượt đi). Giờ xe khách tuyến Đông Bình – Nghĩa Hưng đi Yên Nghĩa: Nghĩa […]

Cửa hàng của Ad