Xe khách tuyến Đông Bình - Nghĩa Hưng đi Yên Nghĩa nhà xe Đức Thắng - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Đông Bình – Nghĩa Hưng đi Yên Nghĩa nhà xe Đức Thắng

Đức Thắng

Đánh giá: 4.23/5 (13)

Liên hệ: 0946.445.656

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Đông Bình – Nghĩa Hưng đi Yên Nghĩa, xe từ huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đi bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội nhà xe Đức Thắng, nhà xe nhận trả khách tại bến xe Giáp Bát (Lượt đi).

Giờ xe khách tuyến Đông Bình – Nghĩa Hưng đi Yên Nghĩa:

 • Nghĩa Hưng – Nam Định đi:
  • Nam Điền: 17h 30′
  • Đông Bình: 17h 40′
  • Nghĩa Bình: 18h 00′
  • Nghĩa Lạc: 18h 20′
  • Liễu Đề: 18h 40′
  • Tam Thôn: 18h 45′
  • Đường Đen: 18h 55′
  • Chợ Chùa: 19h 00′
  • Nam Định: 19h 20′
  • Bx Giáp Bát: 20h 20′
  • Bx Yên Nghĩa: 21h 05′
 • Bx Yên Nghĩa – Hà Nội về:
  • Bx Yên Nghĩa về: 06h 00′
  • Quang Trung: 06h 10′
  • Văn Phú: 06h 20′
  • Dương Nội: 06h 30′
  • BĐ Hà Đông: 06h 35′
  • Cầu Đen – Viên 103: 06h 40′
  • Xala: 06h 45′
  • Cầu Tó: 06h 50′
  • Ngọc Hồi: 07h 00′
  • Bx Nước Ngầm: 07h 10′

Lộ trình xe khách Đức Thắng 1:

 • Chiều Nghĩa Hưng – Nam Đinh đi:  Nam Điền – Đông Bình – Nghĩa Bình – Nghĩa Lạc – Liễu Đề – Tam Thôn – Đường Đen – Chợ Chùa – Nam Định – Pháp Vân – Bx Giáp Bát – Hà Đông – Bx Yên Nghĩa – Hà Nội
 • Chiều Yên Nghĩa – Hà Nội về: Hà Nội – Bx Yên Nghĩa – Hà Đông – Quang Trung – Văn Phú – Cầu Đen – Viện 103 – Xala – Viện K2 – Cầu Tó – Ngọc Hồi – Pháp Vân – Nam Định … (Lưu ý: Chiều về không qua Bx Giáp Bát – Qua bx Nước Ngầm và về luôn Nam Đinh)

Liên hệ xe khách Đức Tháng 1: 0946 445 656

Cửa hàng của Ad