Xe khách tuyến Quất Lâm - Giao Thủy đi Giáp Bát nhà xe Thân Thành - Giờ xe khách

Xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Thủy đi Giáp Bát nhà xe Thân Thành

Thân Thành

Đánh giá: 3.67/5 (3)

Liên hệ: 01679.931.942

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Thủy đi Giáp Bát, tuyến xe khách từ Quất Lâm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Thân Thành.

Giờ xe khách tuyến Bạch Long – Giao Thủy – Giáp Bát:

 • Giao Thủy – Nam Định đi:
  • Bạch Long: 05h 30′
  • Giao Phong: 05h 40′
  • Quất Lâm: 05h 45′
  • Bx Giao Thủy: 06h 00
 • Bx Giáp Bát – Hà Nội về: 10h 50′

Lộ trình xe khách Thân Thành:

 • Quất Lâm – Giao Phong – Bạch Long – Giao Châu – TT Ngô Đồng – Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha Giao Tiến – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Liên hệ xe khách thân Thành tuyến Quất Lâm – Giáp Bát 01679 931 942

Cửa hàng của Ad