Thân Thành xe khách tuyến Giao Tân - Quất Lâm đi Giáp Bát - Giờ xe khách

Thân Thành xe khách tuyến Giao Tân – Quất Lâm đi Giáp Bát

Thân Thành

Đánh giá: 5/5 (4)

Liên hệ: 0966.722.615

Đánh giá của bạn về dịch vụ của nhà xe!

Xe khách tuyến Giao Tân – Quất Lâm đi Giáp Bát, xe tuyến Giao Tân – Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định đi bến xe Giáp Bát nhà xe Thân Thành.

Giờ xe khách tuyến Giao Tân – Quất Lâm – Giáp Bát:

  • Giao Tân đi: 05h 10′
  • Quất Lâm đi: 06h 00′
  • Bx Giao Thủy đi: 06h 20′
  • Bx Giáp Bát – Hà Nội về: 11h 50′

Lộ trình xe khách Thân Thành:

  • Giao Tân – Quất Lâm – Giao Phong – TT Ngô Đồng – Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha Giao Tiến- Big C Nam Định – Cao Tốc Mới – Pháp Vân – Giải Phóng – Bx Giáp Bát – Hà Nội

Liên hệ xe khách Thân Thành 0966 722 615

Cửa hàng của Ad