Yên Nhân - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Yên Nhân – Mỹ Đình

Đánh giá: 4.75/5 (4)

Yên Nhân - Ý Yên → Bx Mỹ Đình: 04h 15' | 13h 30'

Bx Mỹ Đình → Yên Nhân - Ý Yên: 08h 00' | 18h 30'

Liên hệ: 0986 197 345

Xe khách tuyến Yên Nhân – Ý Yên đi Mỹ Đình, xe khách Ý Yên – Nam Định đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Nhà xe Anh Kiên chuyên dịch vụ vận tải hành khách chạy tuyến cố đinh Ý Yên đi Bx Mỹ Đình, nhà xe chạy 2 tuyến trên ngày, xe […]

Cửa hàng của Ad