Xuân Vinh - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Xuân Vinh – Giáp Bát

Đánh giá: 4.67/5 (15)

Xuân Vinh - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 06h 00'

Bx Giáp Bát → Xuân Vinh - Xuân Trường: 12h 05'

Liên hệ: 0912.501.623

Xe khách tuyến Xuân Vinh – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe từ xã Xuân Vinh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội tuyến cố đình nhà xe Xuân Vình. Lộ trình xe khách Xuân Vinh: Xuân Vinh – Xuân Hòa – Xuân Kiên – Xuân Tiến – […]

Cửa hàng của Ad