Xuân Tân - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Xuân Tân – Giáp Bát

Đánh giá: 4.67/5 (9)

Xuân Tân - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 07h 30'

Bx Giáp Bát → Xuân Tân - Xuân Trường: 14h 00'

Liên hệ: 0913.046.072

Xe khách tuyến Xuân Tân – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe từ  xã Xuân Tân, Xuân Đài huyện Xuân Trường tỉnh Nam Đinh đi bến xe Giáp Bát của nhà xe Lan Phương. Giờ xe khách tuyến Xuân Tân – Xuân Trường – Giáp Bát: Cầu Đen – Xuân Tân đi: 07h 30′ Bx […]

Đánh giá: 5/5 (37)

Xuân Tân - Xuân Trường → Bx Giáp Bát: 06h 00'

Bx Giáp Bát → Xuân Tân - Xuân Trường: 12h 30'

Liên hệ: 0987.698.212

Xe khách tuyến Xuân Tân – Xuân Trường đi Giáp Bát, xe khách từ xã Xuân Tân huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát Hà Nội tuyến xe khách cố đình nhà xe Xuân Tân. Giờ xe khách tuyến Xuân Thiện – Xuân Trường – Giáp Bát: Xuân Tân đi: 06h […]

Cửa hàng của Ad